Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Automark II

Automark B.V. heeft met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) onder meer verzocht om de openbaarmaking van dossier 469 (Topherstel). In het primaire besluit is door de NMa geoordeeld dat dossier 469 grotendeels openbaar kan worden gemaakt. Tegen dit besluit is door Automark bezwaar aangetekend omdat hij stelt dat alle gegevens uit dossier 469 openbaar dienen te worden gemaakt op grond van de Wob. Allianz Schadeverzekeringen N.V. heeft namens Topherstel eveneens bezwaar ingediend. Allianz stelt onder andere dat sommige door haar vertrouwelijk aan de NMa verstrekte gegevens in dossier 469 niet openbaar dienen te worden gemaakt omdat het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft in de zin van artikel 10, lid 1, aanhef en onder c, Wob.

In het besluit op bezwaar heeft de NMa haar primaire besluit herroepen en is tegemoet gekomen aan de bezwaren van Allianz. Dit houdt in dat gegevens die gekwalificeerd kunnen worden als bedrijfs- en fabricagegegevens op grond van artikel 10, lid 1, aanhef en onder c, Wob niet openbaar worden gemaakt.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 6386 (PDF - 79.65 KB) Bijlage bij besluit 6386BBVI (PDF - 59.57 KB)
 

Meer in deze zaak