Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Duni A.B. en De Ster Holding B.V.

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit is van oordeel dat de door partijen als vertrouwelijk aangemerkte gegevens terzake van de inschatting van de waarde van de markten als genoemd in punt 3 in het onderhavige geval niet als zodanig kunnen worden aangemerkt. De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit besluit derhalve de hiervoor in punt 3 beschreven gegevens over de inschatting van de totale waarde van de Europese markt voor plastic wegwerp eet- en drinkgerei, de totale waarde van de Europese markt voor papieren “tableware” op groothandelsniveau, de totale waarde van de Europese markt voor wegwerpservetten op groothandelsniveau en de totale waarde van de Europese markt voor wegwerpplacemats op groothandelsniveau tezamen met onderhavig besluit openbaar te maken, met dien verstande dat dit, overeenkomstig het bepaalde in artikel 35, derde lid, van de Mededingingswet, niet eerder zal geschieden dan nadat een week is verstreken na de bekendmaking van dit besluit.

 

Bijlagen

Besluiten inzake vertrouwelijkheid van gegevens in zaak 1439 (PDF - 61.05 KB)
 

Meer in deze zaak