Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

TDG Logistics B.V. en Van Straaten Beheer B.V.

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit is van oordeel dat het verzoek van partijen als beschreven in punt 4 niet gehonoreerd kan worden. De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit besluit derhalve de in punt 3 genoemde gegevens tezamen met het besluit openbaar te maken, met dien verstande dat dit, overeenkomstig het bepaalde in artikel 35, derde lid, van de Mededingingswet, niet eerder zal geschieden dan nadat een week is verstreken na de bekendmaking van dit besluit.

 

Bijlagen

Besluiten inzake vertrouwelijkheid van gegevens in zaak 1408 (PDF - 60.12 KB)