Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar klacht ALCOP machtspositie Euramax

De zaak ALCOP vs Euramax betreft een klacht van de heer Van Soest, oorspronkelijk namens ALCOP B.V. (producent van gelakt aluminium breedband voor caravans e.d.) en Borghkamp B.V. (40% aandeelhouder in ALCOP, de overige aandelen worden gehouden door Smetacc). Volgens de klacht heeft Euramax B.V. misbruik gemaakt van haar machtspositie door het verstrekken van getrouwheidskortingen, bedoeld om ALCOP uit de markt te drukken. ALCOP is in 2006 failliet verklaard.

In het primaire besluit heeft de Raad aangegeven geen nader onderzoek te doen naar aanleiding van de klacht. Ten grondslag aan deze beslissing ligt het door de NMa gevoerde prioriteringsbeleid. Met name het ontbreken van voldoende economische importantie en het geringe consumentenbelang hebben daarbij een rol gespeeld. Ook is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het optreden van de NMa in dit geval gering.

In bezwaar bleek dat de curator van ALCOP de klacht, respectievelijk het bezwaar niet over wilde nemen. De curator van ALCOP is exclusief bevoegd om namens het failliete ALCOP in rechte op te treden. Deze zag klaarblijkelijk geen redenen om Euramax voor de ondergang van ALCOP aansprakelijk te houden. Zodoende bleef alleen Borghkamp B.V. als bezwaarmaker over. De heer Van Soest stemde ermee in dat hij niet kon worden geacht ALCOP te vertegenwoordigen.

In het besluit op bezwaar wordt geconcludeerd dat Borghkamp B.V. niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb kan worden beschouwd. Borghkamp's financiƫle belang als (minderheids)aandeelhouder in ALCOP is slechts een afgeleid belang bij het optreden van de NMa tegen Euramax. Dit belang kan niet met dat van de onderneming zelf worden vereenzelvigd. Duidelijk is dat Borghkamp niet namens alle aandeelhouders van ALCOP klaagt, daar Smetacc blijkens een schriftelijke zienswijze een volledig tegengestelde kijk op de zaak heeft. Voor zover Borghkamp plannen mocht hebben om opnieuw tot de onderhavige markt toe te treden, zijn deze onvoldoende actueel om Borghkamp om die reden belanghebbend te achten.

De Raad verklaart Borghkamp B.V. niet-ontvankelijk in haar bezwaar.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar klacht ALCOP machtspositie Euramax (PDF - 86.2 KB)