Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Stichting Auteursdomein vs Centraal Boekhuis

Zaak 5985 betreft een klacht van Stichting Auteursdomein tegen Centraal Boekhuis. Auteursdomein stelt dat Centraal Boekhuis misbruik maakt van haar machtspositie in de zin van artikel 24 Mededingingswet door het door Centraal Boekhuis beheerde ISBN-register niet openbaar toegankelijk te maken en slechts een hiervan afgeleid bestand, genaamd CB-online register, aan boekhandels aan te bieden om deze te raadplegen. De uitgeverijen en hun auteurs die niet bij Centraal Boekhuis zijn aangesloten, zouden hierdoor schade lijden, nu de boeken die zij uitgeven niet in het CB-online register zijn opgenomen en boekhandels als gevolg daarvan mogelijk verkeerde informatie kunnen verstrekken. Bij besluit van 27 juli 2007 heeft de Raad de klacht van Auteursdomein afgewezen. In het bestreden besluit is de klacht afgewezen op grond van het door de NMa gehanteerde prioriteringsbeleid, met name op grond van het te geringe consumentenbelang en de ernst van de overtreding. Tegen dit besluit heeft Stichting Auteursdomein op 13 september bezwaar gemaakt.
In het besluit op bezwaar wordt het bezwaar van Stichting Auteursdomein ongegrond verklaard. De klacht is op grond van het prioriteitenbeleid terecht en op juiste gronden afgewezen. In het besluit op bezwaar wordt gemotiveerd aangegeven dat de eventuele verdringings- en/of uitsluitingseffecten slechts aan de hand van een nader onderzoek kunnen worden geconstateerd. Daarbij wordt Stichting Auteursdomein erop geattendeerd dat de consument niet veel baat heeft bij een ISBN-register dat voor een ieder (kosteloos) toegankelijk is. Het ISBN-register bevat immers geen gegevens over de verkrijgbaarheid van het boek waarin de consument doorgaans het meest geïnteresseerd zal zijn. Daarbij heeft de consument de beschikking over voldoende alternatieve openbare informatiebronnen.
De onjuiste informatievoorziening door de boekhandel kan niet aan Centraal Boekhuis worden toegerekend.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 5985 (PDF - 107.08 KB)