Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezeggingsbesluit gebiedsverdeling Kinderopvang Amsterdam

Kinderopvangorganisaties Akros Kinderopvang B.V., Bink B.V., Kinderopvang Combiwel B.V., Impuls Kinderopvang B.V. en Stichting Kindweb zijn overeengekomen om zich te oriƫnteren op een intensieve samenwerking. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2006 een Convenant gesloten, waarin tevens is opgenomen dat de kinderopvangorganisaties niet zullen toetreden tot elkaars werkgebied zonder instemming van de partij wiens werkgebied het betreft. In november 2006 is dit instemmingsvereiste omgezet in een informatieplicht ten aanzien toetreding tot elkaars werkgebied voor van tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

Het instemmingsvereiste en de informatieplicht boden de kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op elkaars marktgedrag en verschaften hen vergaand inzicht in elkaars marktgedrag. Zij lijken niet proportioneel en noodzakelijk ten aanzien van de door de kinderopvangorganisaties onder het Convenant beoogde samenwerking. Het instemmingsvereiste en de informatieplicht stuiten volgens de NMa dan ook op mededingingsbezwaren. Deze mededingingsbezwaren zijn weggenomen door de controleerbare toezeggingen die de organisaties hebben gedaan.

Zie ook:
Persbericht, op 30 juni 2008 gepubliceerd op www.acm.nl
Kennisgeving terinzagelegging, gepubliceerd in Staatscourant nr. 92 van 16 mei 2008 en in Het Parool van 16 mei 2008

 

Bijlagen

Toezeggingsbesluit gebiedsverdeling Kinderopvang Amsterdam (PDF - 139.64 KB)