Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete machtsposititie CR Delta na vernietiging Rechtbank

Bij besluit van 31 december 2003 heeft de NMa vastgesteld dat CR Delta (nu: CRV) artikel 24, eerste lid, Mw heeft overtreden door het hanteren van drie kortingsregelingen, ieder voor zich en in onderlinge samenhang, in de periode van 1 september 2001 tot en met 1 september 2003 en hiervoor aan CR Delta een boete van EUR 2.600.000 en twee lasten onder dwangsom opgelegd. CR Delta heeft aan de opgelegde lasten voldaan. De NMa heeft de bezwaren van CR Delta tegen dit besluit ongegrond verklaard. In haar uitspraak van 4 juli 2007 vernietigt de rechtbank Rotterdam dit besluit op bezwaar (van 25 juli 2005) voor zover dat ziet op de kwantumkortingsregeling. Ten aanzien van de regeling klantentrouw komt de rechtbank tot een kortere duur. De testerskortingsregeling houdt geheel stand. De NMa moet met inachtneming van de uitspraak een nieuwe beslissing nemen. De NMa heeft besloten af te zien van het doen van nader onderzoek naar de kwantumkortingsregeling en de voortzetting/doorwerking van de regeling klantentrouw. Voor de resterende overtreding legt de NMa in het nieuwe besluit op bezwaar van 6 maart 2008 aan CRV een boete op van EUR 1.273.000.

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 7 oktober 2010 in deze zaak betekent dat de door de NMa in 2003 aan fokkerij-organisatie CR Delta (nu CRV) opgelegde boete van EUR 2,6 miljoen is komen te vervallen. De NMa was van mening dat CRV door het hanteren van drie kortingsregelingen de concurrentie beperkte. Volgens het CBb is misbruik van een machtspositie niet aannemelijk.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar boete machtsposititie CR Delta na vernietiging Rechtbank (PDF - 112.75 KB)