Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bezwaar B.V. Las-Pers (clementieverzoek)

B.V. Las-Pers heeft bezwaar gemaakt tegen de weigering om clementie toe te zeggen voor haar medewerking aan het onderzoek in de kartelzaak 5210 (Roosters); clementie was geweigerd omdat B.V. Las-Pers het clementieverzoek eerst had ingediend, nadat het onderzoek was voltooid en rapport was uitgebracht.
De Raad heeft het bezwaar op 11 juni 2007 niet-ontvankelijk verklaard, omdat de clementieweigering een voorbereidingsbesluit is in de zin van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht; pas bij het daarop volgende boetebesluit wordt definitief beslist over de boete met inbegrip van een eventuele boetevermindering wegens clementie.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 6040 (PDF - 63.46 KB) Besluit in zaak 5210 (PDF - 570.64 KB) Bijlage bij besluit in zaak 5210 (PDF - 324.94 KB)