Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bossenbroek vs Nuon Retail B.V., N.V. Nuon Customer Care Center en N.V. Continuon Netbeheer

Bossenbroek heeft een klacht ingediend tegen een gedraging van de Nuon-groep als geheel, maar de klacht ziet in feite op de werkwijze van N.V. Continuon Netbeheer (hierna: Continuon). Bossenbroek klaagt over een te hoge elektriciteitsrekening van Continuon ter zake van het beëindigen van illegale stroomaftap. Bij Bossenbroek is een hennepplantage ontdekt, waarbij gebruik werd gemaakt van illegale stroom. Na de noodzakelijke handelingen om deze illegale gedragingen te beëindigen, heeft Continuon aan Bossenbroek een nota toegestuurd. Deze nota is volgens Bossenbroek onterecht en onredelijk hoog. In het bestreden besluit heeft de Raad aangegeven geen nader onderzoek te doen naar aanleiding van de klacht. Ten grondslag aan deze beslissing ligt het door de NMa gevoerde prioriteringsbeleid. Met name het ontbreken van voldoende economische importantie en het geringe consumentenbelang hebben daarbij een rol gespeeld. In het besluit op bezwaar wordt de prioriteringsbeslissing gehandhaafd, met versterking van de motivering. Daarbij is aangeven dat er sprake is van een gering economisch belang, dat het consumentenbelang niet in het gedrang komt en dat optreden van de NMa niet doeltreffend is. Daarnaast is uitgelegd dat het niet duidelijk is hoe nader onderzoek überhaupt tot een overtreding van artikel 24 Mw zou kunnen leiden, nu de tarieven die netbeheerder Continuon in rekening brengt gereguleerd worden. Zou het hersteltarief dat Continuon in rekening brengt niet aan regulering onderworpen zijn, dan nóg kan er geen sprake zijn van een overtreding van artikel 24 Mw, nu het hier gaat om het vorderen van een vergoeding voor de geleden schade die veroorzaakt is door Bossenbroek. Het is aan de burgerlijke rechter om te beoordelen of de hoogte van het hersteltarief redelijk is. Het bezwaar van Bossenbroek is ongegrond.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 5984 (PDF - 83.03 KB)