Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Dumeco mag Slachthuis Groenlo overnemen (concentratiebesluit)

De NMa heeft na onderzoek haar goedkeuring verleend aan de overname van Slachthuis Groenlo door Dumeco, onderdeel van de Sovion groep. Beide partijen zijn actief op het gebied van het slachten van varkens en zeugen en het verder verwerken en verkopen van varkensvlees.

Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist.

 

Documenten

Dumeco mag Slachthuis Groenlo overnemen (concentratiebesluit) (PDF - 200.91 KB)
 

Bijlagen

Besluit in zaak 5460 (PDF - 198.56 KB)