Kruimelpad

KPN - Nozema Services

KPN Telecom B.V. (KPN) is voornemens zeggenschap te verkrijgen in de zin van artikel 27(b) Mw over Nozema Services N.V. (Nozema Services). Nozema Services is actief op het gebied van zendernetwerkdiensten voor radio, televisie en data en maakt hierbij gebruik van de hoge zendmasten van KPN. Door de verticale integratie van partijen ontstaat de prikkel om andere aanbieders van zendernetwerkdiensten uit te sluiten. Hierdoor kan een economische machtspositie ontstaan of worden versterkt op het gebied van analoge FM-radio. Het voorstel van KPN (middels een aanvulling op de melding) om die zendmasten (of, in het geval zij alleen de betonnen onderbouwen van deze zendmasten bezit, de onderbouwen) af te staan die worden gebruikt voor de doorgifte van analoge FM-radio, neemt dit mededingingsprobleem weg. De zendmasten dienen uiterlijk over 2 jaar verkocht te zijn; in de tussenliggende periode zullen zij worden beheert door zendmastenbedrijf Novec B.V. (Novec). De Staat is enig aandeelhouder in Novec.

Door deze concentratie verkrijgt KPN uitsluitende zeggenschap in Digitenne, waarin KPN en Nozema thans beide een 40% belang hebben. KPN verkrijgt, met het verkrijgen van uitsluitende zeggenschap, de beschikking over de DVB-T-vergunning van Digitenne, waarmee digitale televisie-, radio- en datasignalen door de ether kunnen worden verstuurd. Op de markt voor televisiediensten naar vaste apparaten gaat er voldoende concurrentiedruk uit van het televisie-aanbod via de kabel. Een specifieke toepassing van deze DVB-T-capaciteit is het aanbieden van televisie-, radio- en/of datasignalen naar mobiele ontvangers via de DVB-H-standaard. Het is aannemelijk dat de wholesaletoegang tot DVB-H in de nabije toekomst een aparte markt vormt. Door weigering/bemoeilijking van de wholesaletoegang tot DVB-H kan KPN concurrerende mobiele telecommunicatie-operators uitsluiten om haar eigen positie op de retailmarkt voor mobiele telecommunicatie te versterken. Het is echter niet aannemelijk dat er een causaal verband bestaat tussen de concentratie en dit mogelijke uitsluitingsgedrag van KPN.

De Raad heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.