Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Euretco – Intres

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deelt mede dat de melding van het voornemen van Euretco Holding B.V. en Intres B.V., om een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, in de zin van artikel 27, onder c, van de Mededingingswet, waarvan mededeling is gedaan in Staatscourant 235 van 2 december 2005, door de meldende partijen is ingetrokken op 13 februari 2006.

 

Bijlagen

Intrekken melding voorgenomen concentratie in zaak 5442 (PDF - 54.33 KB)
 

Meer in deze zaak