Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) vs. Menzis

De NMa heeft bij brief van 30 juni 2005 de klacht afgewezen van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) over misbruik van machtspositie van zorgverzekeraars Amicon en Geové, ressorterend onder de Menzis groep (hierna: Menzis). In bezwaar wordt deze afwijzing gehandhaafd met uitbreiding van de motivering. De Raad concludeert dat er, mede gezien de algemene marktontwikkelingen, geen of onvoldoende aanwijzingen zijn voor overtreding van de Mededingingswet en ziet geen aanleiding om op te treden jegens Menzis. De in de standaardovereenkomst door Menzis verplicht gesteld declaratie op basis van verrichtingen in plaats van op basis van een uurtarief - waartegen de NVM zich primair keert - levert op zichzelf geen misbruik op. Ook levert het (uitsluitend) aanbieden van standaardovereenkomsten geen misbruik op en is niet gebleken van onredelijke, ontransparante, niet-objectieve of discriminerende voorwaarden. Verder wordt ingegaan op de verplichting in de polisvoorwaarden om naar een gecontracteerde mondhygiënist te gaan en op de 'koppeling' van aanvullende verzekeringen aan de hoofd- of basisverzekering en op het ontbreken van een acceptatieplicht voor de aanvullende verzekeringen. Omdat er geen aanwijzing is voor misbruik, wordt in het midden gelaten of Menzis over een economische machtspositie beschikt.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 5166 (PDF - 149.83 KB) Besluit in zaak 3473 [ PDF Document / 43 Kb ] (PDF - 113.43 KB) Besluit in zaak 5142 (PDF - 282.25 KB)