Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar klacht Barao samenwerking Stichting Financiële Dienstverlening met AFM

De heer Medeiros da Palma Barão ('Barão'), makelaar/taxateur van assurantieondernemingen en financiële tussenpersoon, klaagde tegen de samenwerking tussen de Autoriteit Financiële Markten ('de AFM') en de Stichting Financiële Dienstverlening ('de Stichting') in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening ('Wfd'). Deze samenwerking houdt in dat financiële dienstverleners die via de Stichting bij de AFM een vergunning aanvragen, korting krijgen (van de AFM) op de kosten van de vergunningaanvraag. Klager stelt dat de Stichting misbruik zou maken van haar machtspositie door het hanteren van te hoge tarieven en dat de AFM hem zou boycotten om op vergelijkbare wijze als de Stichting de vergunningaanvraagprocedure te faciliteren. Klager stelt hierdoor financieel te zijn benadeeld. De klacht is in eerste instantie afgewezen op grond van het prioriteitenbeleid van de NMa. In het besluit op bezwaar is klager deels niet ontvankelijk verklaard bij gebreke aan belanghebbendheid. Voorts is in het besluit op bezwaar geoordeeld dat het gedrag van de AFM, die niet als onderneming in de zin van het mededingingsrecht handelt, buiten het toepassingsbereik van de Mededingingswet valt. Het bezwaar is ongegrond verklaard.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar klacht Barao samenwerking Stichting Financiële Dienstverlening met AFM (PDF - 117.02 KB)