Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar klacht KNGF misbruik machtspositie Achmea, Agis, CZ en VGZ

Deze beslissing op bezwaar heeft betrekking op de afwijzing van klachten van fysiotherapeuten over misbruik van machtspositie door zorgverzekeraars bij de inkoop van fysiotherapeutische zorg. De bezwaren van het KNGF tegen deze afwijzing worden ongegrond verklaard. De Raad concludeert dat er, mede gezien de algemene marktontwikkelingen, geen of onvoldoende (concrete) aanwijzingen zijn voor misbruik van machtspositie en ziet daarom geen aanleiding om op basis van de ingediende klachten op te treden jegens de daarin genoemde zorgverzekeraars. Met name is niet gebleken dat de vermeend onredelijke, ontransparante, niet-objectieve of discriminerende voorwaarden leiden tot uitbuiting of uitsluiting van fysiotherapeuten. Of de zorgverzekeraars over een machtspositie beschikken wordt in het middel gelaten.

In de beslissing komen de volgende gedragingen of voorwaarden aan de orde: (1) de weigering van zorgverzekeraars om individueel met fysiotherapeuten te onderhandelen; (2) de 'gekoppelde' inkoop van fysiotherapeutische zorg voor de ziekenfondsverzekering, aanvullende verzekering en particuliere verzekering; (3) de hoogte van het tarief; (4) het hanteren van 'polisoverschrijdende' tarieven; (5) niet afzonderlijk vergoeden van behandeling aan huis, maar hanteren van 'all-in' tarief; (6) de hoogte van het restitutietarief bij behandeling door niet-gecontracteerde fysiotherapeut; (7) transparantie van de 'benchmark' voor het aantal te vergoeden zittingen per patiënt of aandoening (beheersmodellen zorgverzekeraars); (8) kosten praktijkvisitatie om in aanmerking te komen voor kwaliteitsbonus; (9) het bekend maken van gecontracteerde fysiotherapeuten op de website en aan huisartsen; (10) cumulatieve effecten; en (11) parallellie in tarieven van zorgverzekeraars.

Het in randnummer 70 bij Achmea vermelde bedrag van euro 26,00 moet euro 26,50 zijn.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar klacht KNGF misbruik machtspositie Achmea, Agis, CZ en VGZ (PDF - 282.25 KB) Besluit in zaak 3473 [ PDF Document / 43 Kb ] (PDF - 113.43 KB)