Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bouten e.a. vs Achmea

Afwijzing van klacht fysiotherapeuten over misbruik van machtspositie door zorgverzekeraars bij de inkoop van fysiotherapeutische zorg en overtreding artikel 6 Mw bij vaststelling tarieven. Het gaat met name de weigering om individueel te onderhandelen over het voorgelegde (standaard) contract en met name de 'gekoppelde' inkoop van zorg voor de ziekenfondsverzekering en de aanvullende verzekering, het aangeboden tarief en het hanteren van 'polisoverschrijdende' tarieven. In bezwaar concludeert de Raad dat Bouten e.a. geen belanghebbende zijn in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb en verklaart hun bezwaren tegen de afwijzing niet ontvankelijk. Het verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep is afgewezen.

Bouten e.a. voldoen niet aan het vereiste van 'persoonlijk belang', in die zin dat zij zich niet in rechtens relevante mate onderscheiden van andere fysiotherapeuten, die eveneens een standaard contract van de zorgverzekeraar voorgelegd krijgen, en met wie zij in concurrentie staan. Niet is gebleken van een bijzonder nadeel dat Bouten e.a. anders dan andere fysiotherapeuten treft. Het enkele feit dat Bouten e.a. een klacht hebben ingediend, geadresseerde zijn van de bestreden besluiten en/of dat zij zich in de positie van toeleverancier ten opzichte van de zorgverzekeraars bevinden, is op zichzelf onvoldoende om als belanghebbende te worden aangemerkt. Ook de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak Kingma impliceert niet dat een individuele zorgaanbieder met een klacht tegen een zorgverzekeraar per definitie belanghebbende is. Evenmin zijn er redenen van strategische aard om het belanghebbende-begrip voor de Mededingingswet te verruimen. Voor zover bij de uitleg van het belanghebbende-begrip in het kader van de Mededingingswet al rekening zou moeten worden gehouden met het formeel communautair mededingingsrecht, in die zin dat dit niet zou mogen leiden tot een wezenlijk afwijkende rechtsbescherming, is de Raad van oordeel dat de uitleg in dit geval daaraan voldoet.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 5137 (PDF - 102.8 KB) Besluit in zaak 3473 [ PDF Document / 43 Kb ] (PDF - 113.43 KB)