Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Van der Werff-Oor vs Agis

Afwijzing van klacht mondhygiëniste over misbruik van machtspositie door zorgverzekeraar Agis bij de inkoop van mondhygiënische zorg. Het gaat met name om de weigering om individueel te onderhandelen over het voorgelegde (standaard) contract en de daarin voorgeschreven wijze van declareren. In bezwaar concludeert de Raad dat mevrouw Van der Werff-Oor geen belanghebbende is in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Awb en verklaart haar bezwaar tegen de afwijzing niet ontvankelijk.
Van der Werff-Oor voldoet niet aan het vereiste van 'persoonlijk belang', in die zin dat zij zich niet in rechtens relevante mate onderscheidt van andere (vrijgevestigde) mondhygiënisten, die eveneens een standaard contract van de zorgverzekeraar voorgelegd krijgen, en met wie zij in concurrentie staat. Niet is gebleken van een bijzonder nadeel dat mevrouw Van der Werff-Oor anders dan andere mondhygiënisten treft. Het enkele feit dat mevrouw Van der Werff-Oor een klacht heeft ingediend, geadresseerde is van het bestreden besluit en/of dat zj zich in de positie van toeleverancier ten opzichte van de zorgverzekeraars bevindt, is op zichzelf onvoldoende om als belanghebbende te worden aangemerkt. Ook de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak Kingma impliceert niet dat een individuele zorgaanbieder met een klacht tegen een zorgverzekeraar per definitie belanghebbende is. Evenmin zijn er redenen van strategische aard om het belanghebbende-begrip voor de Mededingingswet te verruimen. Voor zover bij de uitleg van het belanghebbende-begrip in het kader van de Mededingingswet al rekening zou moeten worden gehouden met het formeel communautair mededingingsrecht, in die zin dat dit niet zou mogen leiden tot een wezenlijk afwijkende rechtsbescherming, is de Raad van oordeel dat de uitleg in dit geval daaraan voldoet.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 4697 (PDF - 96.4 KB) Besluit in zaak 3473 [ PDF Document / 43 Kb ] (PDF - 113.43 KB)