Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Asfaltfrees: besluit op bezwaar Onderneming B

Ten tijde van een lopend onderzoek in de Asfaltfreessector hebben twee freesbedrijven het verzoek gedaan om teruggave dan wel vernietiging van de forensic image die ten tijde van het bedrijfsbezoek is meegenomen door de NMa. Tevens hebben partijen verzocht om inzage in de lijst met zoekresultaten naar aanleiding van een zoeksessie in het digitale materiaal. Tegen de afwijzing van de verzoeken hebben partijen bezwaar aangetekend. Ten tijde van de bezwaarprocedure is conform de thans geldende "Werkwijze met betrekking tot het inzien en kopiƫren van digitale gegevens en bescheiden" de lijst met zoekresultaten aan partijen beschikbaar gesteld, zodat daarmee aan het bezwaar is tegemoet gekomen. Met betrekking tot het verzoek om teruggave dan wel vernietiging van de forensic image oordeelt de Raad dat dit een verzoek is om een feitelijke handeling en partijen niet-ontvankelijk worden verklaard.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 4249 (PDF - 69.93 KB)
 

Meer in deze zaak

 

Zie ook