Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijzigingsbesluit boete niet-meewerken Grond- en Zandexploitiemij Rijnland en Recreatiecentrum Rijnland

Op 16 december 2002 legde de NMa aan Grond- en Zandexploitiemij Rijnland B.V. en Recreatiecentrum Rijnland B.V., boetes op van in totaal EUR 9.000 voor overtreding van artikel 69, eerste lid, Mededingingswet, wegens het niet verlenen van medewerking ex artikel 5:20 Awb. De betrokken ondernemingen hebben hun bezwaren in deze zaak ingetrokken. In samenhang met de afwikkeling in de oude bouwzaken 2873, 3064 en 3054 is in deze zaak de boete met 45% gematigd middels een wijzigingsbesluit.

 

Zaaknummer 3153

 

Bijlagen

Wijzigingsbesluit boete niet-meewerken Grond- en Zandexploitiemij en Recreatiecentrum Rijnland (PDF - 61.2 KB) besluit in zaak 3153 (PDF - 112.06 KB)