Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Kuoini Travel – Avontuur.nu (concentratiebesluit)

Kuoni Travel Nederland B.V. (Kuoni) verkrijgt zeggenschap, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Avontuur.nu Topholding B.V. (Avontuur.nu). Kuoni richt zich onder verschillende merknamen voornamelijk op het organiseren van individuele toeristische reizen naar verre bestemmingen, waaronder ook zon- en strandvakanties. Avontuur.nu is actief op het gebied van de organisatie van voornamelijk verre toeristische reizen met een avontuurlijk karakter. In eerdere besluiten is binnen de markt voor het organiseren van toeristische reizen een mogelijk onderscheid gemaakt naar verschillende typen toeristische reizen zoals lange-afstands- en korte-afstandsvakanties, langdurende en kortdurende vakanties, reizen in groepsverband of individueel, avontuurlijke reizen, zon- en strandvakanties en wintersportvakanties. Enkel op het gebied van avontuurlijke reizen hebben partijen gezamenlijk marktaandeel van meer dan 10%, te weten circa [10-20]%%. Er is een aantal gelijkwaardige concurrenten op het gebied van avontuurlijke reizen actief , zoals Djoser, Fox Vakanties en SNP. Het is niet aannemelijk dat als gevolg van de onderhavige concentratie op de markt voor de organisatie van toeristische reizen, of op mogelijk nader te onderscheiden markten, een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 5453 (PDF - 103.66 KB)
 

Meer in deze zaak