Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tamoil – Sakko Investments (concentratiebesluit)

Tamoil Nederland B.V. is voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Sakko Investments B.V. De activiteiten van partijen overlappen op de markt voor detailhandel in motorbrandstoffen (exploitatie tankstations). In het midden kan worden gelaten of de relevante geografische markt nationaal, regionaal of lokaal is, aangezien op geen van deze mogelijke markten een economische machtspositie kan onstaan of worden versterkt. Partijen hebben een non-concurrentiebeding overlegd dat qua inhoud, duur en geografische strekking kan worden aangemerkt als rechtstreeks verband houdend met de concentratie en tevens noodzakelijk voor de verwezenlijking daarvan.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 5223 (PDF - 84.33 KB)