Kruimelpad

Stichting Catharina ziekenhuis en Stichting St. Anna Zorggroep willen fuseren (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Stichting Catharina ziekenhuis en Stichting St. Anna Zorggroep willen fuseren. De bedrijven hebben op 30 augustus 2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Catharina Ziekenhuis is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis
  • St. Anna Zorggroep is een algemeen ziekenhuis met specialistische geriatrische zorg, verzorgings- en verpleeghuiszorg en sportzorg

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde fusie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355