Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Total Nederland - Calpam (concentratiebesluit)

De activiteiten overlappen op het gebied van de verkoop aan handelaren en zakelijke eindverbruikers van gasolie voor de scheepvaart. Daarnaast is er een verticale relatie met de raffinage van ruwe aardolie activiteiten van Total.

Voor de afbakening van de geografische markt voor de verkoop van gasolie wordt in het midden gelaten of er sprake is van een nationale markt of een onderscheid naar vaarroutes en havengebieden. Het gezamenlijke marktaandeel van partijen is maxiaaml circa [30-40]%. Aangezien er op elke mogelijke geografische markt minimaal twee sterke concurrenten aanwezig zijn, is geen reden om aan te nemen dat een individuele e.m.p. kan ontstaan.

Tevens is er gekeken naar de mogelijkheid voor het ontstaan van een collectieve e.m.p. op de markt voor de verkoop gasolie aan zakelijke eindgebruikers. maandprijs. Uit het onderzoek in het kader van onderhavige zaak is niet gebleken dat de prijzen die door aanbieders worden gehanteerd in zodanige mate inzichtelijk zijn voor hun concurrenten dat, gegeven de marktstructuur die na de concentratie ontstaat, stilzwijgende afstemming ten aanzien van de prijzen aan te nemen is. Er is geen vergunning vereist.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 5190 (PDF - 130.99 KB)