Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Spoorvervoerders maken zich zorgen over marktontwikkelingen

Goederenvervoerders en personenvervoerders maken zich zorgen over de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van het spoor. Zij vinden de vergoeding om gebruik te mogen maken van het spoor te hoog. Ook vinden zij dat er te weinig capaciteit beschikbaar is. Deze capaciteit staat extra onder druk doordat ProRail op veel plekken onderhoud pleegt.

De zorgen over de betaalbaarheid en de beschikbaarheid op het spoor blijken uit de Spoormonitor van de Autoriteit Consument & Markt. Hierin schetst de ACM recente ontwikkelingen in de Nederlandse spoorsector en worden de resultaten van een stakeholdersonderzoek gepresenteerd waarbij onder meer spoorbedrijven en reizigersorganisaties hun visie hebben gegeven op het spoorvervoer.

Nader onderzoek in 2017

Henk Don, bestuurslid van de ACM: ‘Als toezichthouder op het spoor willen wij weten of de geuite zorgen terecht zijn. Daarom gaan wij in 2017 nader onderzoek doen naar de manier waarop ProRail omgaat met de beschikbare capaciteit op het spoor. De ACM gaat in 2017 ook beoordelen of ProRail de gebruiksvergoeding op de juiste wijze berekent.’

Druk op het spoor neemt toe

Het personen- en goederenvervoer per spoor blijven toenemen. Het personenvervoer over het spoor laat een stijging zien van 144,8 miljoen treinkilometers in 2014 naar 145,6 miljoen kilometer in 2015 en 147 miljoen kilometer in 2016. Het aantal treinkilometers voor spoorgoederenvervoer stijgt van 10 miljoen kilometer in 2014 naar 10,6 miljoen in 2015 en 11 miljoen in 2016.

Over de gebruiksvergoeding

Vervoerders betalen aan ProRail een vergoeding om gebruik te mogen maken van het spoor.  Zij geven in het stakeholdersonderzoek aan dat ze deze vergoeding te hoog vinden. De gebruiksvergoeding is als onderdeel van het regeerakkoord uit 2012 met 50 miljoen euro gestegen. De goederenvervoerders vinden dat de huidige prijsstelling de concurrentie met het vervoer over de weg of het water moeilijker maakt.

Over de gelijke kansen voor personenvervoerders

Personenvervoerders die willen toetreden tot het Nederlandse spoor maken zich zorgen over de kansen die zij krijgen om mee te dingen naar aanbestedingen in het spoorvervoer. Het kabinet heeft een onafhankelijke commissie de opdracht gegeven voor een onderzoek naar verschillende scenario’s voor de ordening op het spoor na 2024. In dat jaar loopt de huidige concessie voor het personenvervoer over het hoofdrailnet af. De ACM brengt op verzoek van de Tweede Kamer advies uit bij het rapport van de commissie.

 

Zie ook