Kruimelpad

Concentratiemelding

SMCvP wil de crisisdienst van GGZ Centraal overnemen (concentratiemelding)

03-03-2017

Wat staat er in de melding?

SMCvP, een gemeenschappelijke onderneming van GGZ Centraal en Meander Medisch Centrum, wil de crisisdienst van GGZ Centraal overnemen. De bedrijven hebben op 27 februari 2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • SMCvP houdt zich bezig het aanbieden van specialistische geestelijke gezondheidszorg
  • GGZ Centraal biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg onder meer via  SMCvP
  • Meander Medisch Centrum biedt ziekenhuiszorg aan waaronder specialistische geestelijke gezondheidszorg via SMCvP

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Taskforce Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355