Kruimelpad

Concentratiemelding

Stichting SHL-Holding, Stichting Regionale Trombosedienst Breda en Stichting Star-Medisch Diagnostisch Centrum willen fuseren (concentratiemelding)

07-02-2017

Wat staat er in de melding?

Stichting SHL-Holding, Stichting Regionale Trombosedienst Breda en Stichting Star-Medisch Diagnostisch Centrum willen fuseren. De bedrijven hebben op 30-01-2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

Stichting SHL-Holding is actief op het gebied van het ondersteunen van zorgprofessionals bij het verkrijgen en verwerken van medisch diagnostische informatie. Tevens leveren zij diensten op het gebied van klinische chemie en mibcrobiologie, functionderzoeken, beeldvormende diagnostiek, zwangerschapsecho’s en prenatale screening en dienstverlening rond diagnostiek.

Stichting Regionale Trombosedienst Breda is actief op het gebied van trombosezorg.

Stichting Star-Medisch Diagnostisch Centrum is actief op het gebied van ondersteunen van zorgprofessionals bij het verkrijgen en verwerken van medisch diagnostische informatie. Tevens leveren zij diensten op het gebied van klinische chemie en mibcrobiologie, functionderzoeken, beeldvormende diagnostiek, zwangerschapsecho’s en prenatale screening en dienstverlening rond diagnostiek.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde fusie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355