Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

De Stromen - Opmaat (concentratiebesluit)

Stichting De Stromen en Stichting Opmaat zijn voornemens te fuseren in de zin van artikel 27, onder a, van de Mededingingswet. Hun activiteiten overlappen op het gebied van extramurale AWBZ-zorg (zowel huishoudelijke verzorging thuis als persoonlijke verzorging en verpleging thuis) in een deel van de zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden (de zogenaamde 'Zuidschil'). De exacte geografische markt kan in het midden worden gelaten, aangezien de voorgenomen fusie op geen van de mogelijke relevante markten tot het ontstaan of versterken van een economische machtspositie leidt. Er gaat naar het oordeel van de Raad van Bestuur van de NMa voldoende (potentiële) concurrentiedruk uit van andere aanbieders in de zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden en van potentiële concurrenten uit aangrenzende zorgkantoorregio's.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 5129 (PDF - 116.01 KB)