Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek afbakening productmarkt ziekenhuiszorg

Bij de beoordeling van fusies en samenwerkingen in de ziekenhuissector is de afbakening van de productmarkt een belangrijke stap. De ACM hanteert tot nu toe een indeling in algemene klinische ziekenhuiszorg, algemene niet-klinische ziekenhuiszorg en topzorg. De ACM vraagt zich af of het nodig is om in de toekomst een andere indeling  te gebruiken. Ook wil de ACM beter inzicht krijgen in het onderscheid tussen complexe en niet-complexe zorg. Daarom heeft de ACM  onderzoek laten uitvoeren door SiRM en Twynstra Gudde (SiRM/TG).

De ACM bekijkt of de resultaten van het SiRM/TG-onderzoek aanleiding geven om een andere, meer gedetailleerde, marktafbakening van ziekenhuiszorg te gaan hanteren. De ACM gaat hierover graag in gesprek met verschillende partijen. Heeft u, na het lezen van dit rapport, ideeën of suggesties, mail ons: secretariaatTFZ [at] ACM [punt] nl.

Aanleiding voor dit onderzoek

De ACM constateert dat het productaanbod van ziekenhuizen aan het veranderen is. Ziekenhuizen specialiseren zich bijvoorbeeld steeds meer. Sommige ziekenhuizen richten zich meer op complexe zorg, andere ziekenhuizen juist meer op basiszorg. Weer andere ziekenhuizen richten zich op bepaalde specialismen. Ziekenhuizen werken ook steeds meer samen in netwerken. Zo kan bijvoorbeeld de voor- en nazorg in het ene ziekenhuis worden gedaan, terwijl de operatie in een ander ziekenhuis wordt uitgevoerd.

Resultaten onderzoek SiRM/TG

1. Onderscheid complexe zorg en niet-complexe zorg

SiRM en Twynstra Gudde hebben onderzocht hoe de verschillende DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandel Combinaties) kunnen worden ingedeeld naar complexe en niet-complexe zorg. Volgens het onderzoek kan 70% van de ziekenhuiszorg als niet-complexe zorg worden bestempeld en 13% als complexe zorg. Voor de resterende producten is het niet goed mogelijk om deze in te delen.

2. Samenhang van zorg

SiRM en Twynstra Gudde hebben ook gekeken welke vormen van zorg met elkaar samenhangen. Zij concluderen dat er 19 clusters in ziekenhuizen zijn te onderscheiden. Zes van deze clusters kunnen volgens de onderzoekers mogelijk als productmarkt worden afgebakend. Deze clusters hebben weinig samenhang met andere specialismen en worden ook door Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) aangeboden. Het gaat om oogheelkunde, orthopedie, KNO, dermatologie, reumatologie en plastische chirurgie. De overige 13 clusters hebben meer samenhang met de faciliteiten in het ziekenhuis, zoals een operatiekamer of een Spoedeisende Hulppost, of met andere specialismen. SiRM en Twynstra Gudde vragen zich bij deze clusters af of ze voldoende schaalgrootte hebben om de benodigde voorzieningen zelf te kunnen exploiteren.

 

Documenten

Onderzoek afbakening productmarkt ziekenhuiszorg (PDF - 1.81 MB)