Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Koninklijke KPN N.V. – Telfort B.V.

Hierin is medegedeeld dat Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over Telfort B.V. (hierna: Telfort)

Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen:

  • voor KPN: het aanbieden van telecommunicatiediensten aan particuliere en zakelijke klanten, spraak- en datadiensten via het vaste net in Nederland, mobiele telecommunicatiediensten in Duitsland, Nederland en België en datadiensten in West-Europa.
  • voor Telfort: het aanbieden van mobiele telecommunicatiediensten.

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Opmerkingen dienen uiterlijk 7 dagen na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

 

Meer in deze zaak