Kruimelpad

Nieuwsbericht

ACM keurt fusie Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix goed

06-12-2016

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) keurt de fusie tussen het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk goed.

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat er weinig patiënten zijn die deze twee ziekenhuizen als alternatief voor elkaar zien. Patiënten gaan bij voorkeur naar het ziekenhuis in de eigen regio. Dat is of het Slingeland Ziekenhuis  of het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Wanneer patiënten niet naar het ziekenhuis in de eigen regio gaan, kiezen ze eerder voor een ziekenhuis in Enschede, Zevenaar, Arnhem of Zutphen dan voor de andere fusiepartij. Daardoor is er weinig concurrentie tussen de twee fuserende ziekenhuizen. Voor patiënten verandert er in de praktijk weinig door de fusie.

Daarbij constateert de ACM dat zónder de fusie het zorgaanbod van vooral het SKB waarschijnlijk verder zal afnemen. Dat komt onder andere door de vergrijzing van de bevolking en leegloop van de regio. Zónder deze fusie zou de nu al beperkte concurrentie tussen de twee ziekenhuizen verder verminderen.

Wat zeggen zorgverzekeraars en cliëntenraden over de fusie?

De zorgverzekeraars en de cliëntenraden van beide ziekenhuizen zijn positief over deze fusie. Ze geven aan dat de fusie noodzakelijk lijkt voor het behoud van de ziekenhuiszorg in de regio. Zorgverzekeraars concluderen bovendien dat er niet zoveel verandert in de mogelijkheden om te onderhandelen met de ziekenhuizen. Immers, de patiënten kiezen nauwelijks tussen een van deze twee ziekenhuizen, maar gaan naar een ander ziekenhuis. Zorgverzekeraars noemen nog een voordeel. Er ontstaat een sterker ziekenhuis waardoor er meer concurrentiedruk ontstaat op andere ziekenhuizen in de regio.