Kruimelpad

Nieuwsbericht

ACM keurt fusie Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis goed

22-11-2016

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) keurt de fusie tussen het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn goed. De ACM oordeelt dat er door de fusie nauwelijks iets verandert in de keuzemogelijkheden van patiënten en zorgverzekeraars. Daarom staat de ACM de fusie toe.

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat er weinig patiënten zijn die deze twee ziekenhuizen als alternatief van elkaar zien. Als patiënten niet naar het ziekenhuis in de eigen regio gaan, kiezen ze eerder voor een ziekenhuis in Alkmaar, Den Helder of Amsterdam om daar behandeld te worden. Daardoor concurreren de twee ziekenhuizen nauwelijks met elkaar.

Wat zeggen zorgverzekeraars en cliëntenraden over de fusie?

De zorgverzekeraars en de cliëntenraden van beide ziekenhuizen zijn overwegend positief over deze fusie. De cliëntenraden geven aan dat de fusie noodzakelijk lijkt voor het behoud van de ziekenhuiszorg in de regio. Zorgverzekeraars concluderen dat er niet zoveel verandert  in de mogelijkheden om te onderhandelen met de ziekenhuizen. Immers, de patiënten kiezen niet tussen een van deze twee ziekenhuizen, maar gaan naar een ander ziekenhuis.