Kruimelpad

Meeste betaalde informatienummers houden zich aan de regels

De bedrijven achter een betaald informatienummer houden zich over het algemeen goed aan de regels. Uit een steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onder 1200 houders van een betaald informatienummer blijkt dat zij vaak juiste informatie geven over tarieven, dat de dienstverlening goed bereikbaar is en dat het informatienummer gebruikt wordt voor het doel waarvoor het nummer bestemd is. ACM heeft onderzoek gedaan naar betaalde informatienummers die beginnen met 0900, 0906 en 0909 en naar viercijferige nummers die beginnen met 18.

Overtreding leidt tot sanctie

ACM trof bij een tiental bedrijven een overtreding aan. Zo constateerde ACM dat er niemand aan de lijn kwam als het nummer werd gebeld of dat er geen dienst werd aangeboden. Ook kwam ACM bedrijven tegen die een te hoog tarief rekenden. In bijna alle gevallen pasten de bedrijven die in overtreding waren, hun gedrag aan na een waarschuwing van ACM. De bedrijven die na de waarschuwing nog niet voldoen aan de regels, kunnen rekenen op een vervolgonderzoek. Als uit het onderzoek inderdaad blijkt dat zij misbruik maken van een nummer of geen juiste tariefmelding hebben, legt ACM hen een sanctie op.

‘Consumenten moeten kunnen vertrouwen op juist gebruik informatienummers’

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘Betaalde informatienummers zijn niet meer weg te denken uit het maatschappelijk verkeer. Consumenten moeten er dan ook op kunnen vertrouwen dat de nummers correct worden gebruikt. Het is bemoedigend dat veel nummerhouders zich goed aan de regels houden. Met dit optreden willen we zorgen dat dit voor allemaal geldt.’

Over betaalde informatienummers

Voor het gebruik van betaalde informatienummers gelden strenge regels over bijvoorbeeld maximumtarieven en bereikbaarheid. ACM ziet erop toe dat de bedrijven achter de nummers zich aan de regels houden. Bij het uitgeven van nummers is geregeld welke nummers voor welk doel gebruikt mogen worden. 0900-nummers zijn bestemd voor alle informatiediensten behalve amusement en erotische lijnen. Voor bijvoorbeeld belspelletjes bij radio- of televisieacties bellen consumenten naar een 0909-nummer. Erotische lijnen beginnen vaak met 0906. Viercijferige nummers die beginnen met 18 zijn telefoonnummers met speciale tarieven waarmee consumenten een telefoonnummer kunnen laten opzoeken. Meestal kunnen consumenten ook worden doorverbonden via dat nummer.

Over doorverbinddiensten

Recent kwamen doorverbinddiensten via een 0900-nummer negatief in het nieuws: consumenten realiseren zich niet altijd dat zij na het doorverbinden nog steeds het hoge tarief betalen via het 0900-nummer. Henk Don: ‘ACM onderzoekt of we deze onwenselijke praktijken kunnen oplossen via het toezicht op het juiste gebruik van nummers’.