Kruimelpad

Grote platforms, grote problemen?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een artikel geschreven over online platforms, beschouwd vanuit concurrentieperspectief. Het artikel behandelt de volgende twee vragen:

  • Vraag 1: Zijn data van gebruikers voor online platforms een bron van marktmacht?
  • Vraag 2: Is de Mededingingswet een geschikt middel om privacybelangen van gebruikers van online platforms te beschermen?

Ook beschrijft ACM wat er nodig is om effectief mededingingstoezicht te houden op online platforms.