Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging Boetebeleidsregel ACM 2014 per 01-07-2016

Wijziging Boetebeleidsregel ACM 2014 vanwege inwerkingtreding Wet verhoging boetemaxima ACM per 01-07-2016.

De maximale boetes die ACM kan opleggen voor overtredingen worden per 1 juli 2016 verhoogd. Dit volgt uit de Wet verhoging boetemaxima ACM en geldt voor alle wetten waar ACM toezicht op houdt.
ACM-breed wordt het absolute boetemaximum van EUR 450.000 verhoogd naar EUR 900.000. Er geldt eveneens ACM breed een relatief boetemaximum van 1% of 10% van de totale jaaromzet als dat meer is dan het absolute boetemaximum.
Voor kartels wordt het boetemaximum voorts afhankelijk gemaakt van de duur van het kartel. Dit kan oplopen tot 40% van de totale jaaromzet bij meerjarige kartels. Ten slotte wordt het boetemaximum in alle gevallen verdubbeld als sprake is van recidive.
Als gevolg hiervan is ook de Boetebeleidsregel ACM 2014 aangepast. De nieuwe boetemaxima en de gewijzigde Beleidsregel gelden voor overtredingen die aanvangen vanaf 1 juli 2016.

Op 1 juli 2016 treedt de Wet verhoging boetemaxima ACM in werking. Als gevolg van de verhoging van de boetemaxima is enige aanpassing van de
Boetebeleidsregel ACM 2014 noodzakelijk. Voorliggende wijziging van de
Boetebeleidsregel ACM 2014 regelt dat deze beleidsregels weer aansluiten op de wettelijke boetemaxima die per 1 juli 2016 gelden.