Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Monitor effecten ‘Uitgangspunten toezicht ACM in de eerste lijn’

ACM wil weten of haar Uitgangspunten voor het toezicht op de eerstelijns zorg effectief zijn. Daarom monitort zij actief hoe de Uitgangspunten in de praktijk worden ervaren en of de aannames (nog) juist zijn. Uiteraard is ACM ook benieuwd of en hoe de ruimte wordt benut die de toezichthouder heeft willen geven voor samenwerking in de eerstelijns zorg.

In de afgelopen maanden heeft ACM contact gehad met diverse partijen die actief zijn in de eerstelijns zorg. In deze tussenrapportage geeft ACM haar bevindingen uit deze gesprekken weer. De belangrijkste daarvan zijn:

  • ACM vindt de eerste signalen over de effectiviteit van de Uitgangspunten positief. Zorgaanbieders hebben minder koudwatervrees om te komen tot nieuwe initiatieven om de zorg te verbeteren. De concrete uitwerking van de uitgangspunten moet zich de komende periode in de praktijk verder bewijzen.
  • ACM moedigt zorgaanbieders aan om verder te gaan met het gezamenlijk verbeteren van de zorg en zich daarbij niet onnodig te laten belemmeren door veronderstelde mededingingsrisico’s. ACM roept zorgaanbieders op om patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars daarbij actief te betrekken
  • Tegelijk moedigt ACM patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan ook zelf actief aansluiting te zoeken bij dergelijke initiatieven en deze op voor- en nadelen te toetsen.
  • Waar de samenwerking niet in het belang van de patiënt is, roept ACM betrokkenen op dit bij ACM te melden.

ACM zal de komende periode blijven investeren in meer bekendheid van zorgaanbieders met de Uitgangspunten. Iedereen die samenwerkt moet weten waar vanuit mededingingstoezicht de mogelijkheden én de grenzen liggen. ACM zal de contractbesprekingen tussen zorgaanbieders in de eerste lijn en zorgverzekeraars in de komende periode met belangstelling volgen. ACM is bereid de ruimte en spelregels vanuit mededingingsoogpunt aan de gezamenlijke onderhandelingstafel toe te lichten.

Partijen die willen reageren op deze rapportage kunnen dat naar secretariaatTFZ [at] acm [punt] nl bij ACM doen.

 

Documenten

Monitor effecten ‘Uitgangspunten toezicht ACM in de eerste lijn’ (PDF - 340.67 KB)