Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rapport over kartelstructuur in de GWW-sector (rapport 4155)

In oktober 2004 heeft de NMa tegen een groot aantal bouwbedrijven rapport (rapport 4155) opgemaakt voor hun deelname aan een kartelstructuur in de grond-, wegen-, en waterbouwsector (GWW) in de periode 1998 tot en met 2001.

De activiteiten waarop deze gedragingen betrekking hebben behelzen uitvoering van werken op het gebied van: wegenbouw, namelijk het leggen van gesloten verhardingen door middel van asfalt- of betonverhardingen; rioleringswerk;straatwerk, namelijk het leggen van bestratingen (open verhardingen); grondwerk ten behoeve van de aanleg van infrastructuur en terreinen; bodemsanering; kust- en oeverwerk, inclusief kleinschalig baggeren, rijs- en stortwerk en havendammen; droge waterbouw, hetgeen inhoudt het bouwen van kunstwerken van beton zoals viaducten, tunnels, bruggen en waterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze activiteiten worden in dit rapport gezamenlijk aangeduid als: “GWW- activiteiten” en de werken worden aangeduid als “GWW-werken” .

 

Documenten

Rapport over kartelstructuur in de GWW-sector (rapport 4155) (PDF - 449.2 KB)