Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Delta Netwerkbeheer elektriciteit 2012

Tariefbesluiten

Op grond van de Elektriciteitswet 1998 stelt de Raad van Bestuur van de NMa jaarlijks de maximum transport- en aansluittarieven vast voor elke regionale netbeheerder elektriciteit. Jaarlijks dient de netbeheerder daartoe bij de NMa een voorstel in voor de tarieven voor het volgende jaar. Deze voorstellen zijn opgenomen in onderstaande tabel. De NMa beoordeelt dit tarievenvoorstel en stelt de definitieve maximum tarieven vast in een tariefbesluiten. Bij het beoordelen van de tarievenvoorstellen toetst de NMa in ieder geval of de tariefvoorstellen zijn gedaan met inachtneming van de tariefstructuren en de kortingen ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering en kwaliteitstermen.

Tarievenblad 2012 elektriciteit

De Raad heeft op 2 december 2011 voor de regionale netbeheerders elektriciteit de definitieve maximumtarieven die gelden vanaf 1 januari 2012 met de besluiten in onderstaande tabel vastgesteld. In de bijlage bij ieder besluit is het tarievenblad te vinden waarop deze maximumtarieven voor iedere tariefcategorie zijn weergegeven. Daarnaast zijn in de bijlage de deelmarktgrenzen, de rekenvolumina en de tariefcomponenten van de eenmalige aansluitvergoeding weergegeven. Deze bijlagen staan eveneens in onderstaande tabel.

 

Documenten

Tarievenbesluit Delta Netwerkbeheer elektriciteit 2012 (PDF - 161.52 KB)
 

Bijlagen

Bijlage bij tarievenbesluit Delta Netwerkbeheer 2012 (XLS - 70 KB) Tarievenvoorstel Delta Netwerkbeheer 2012 (XLS - 144.5 KB)