Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Denk mee met de ACM Agenda 2016-2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) presenteert de zes onderwerpen waar de toezichthouder zich de komende twee jaar op gaat richten. Daarom staan ze op de ACM Agenda 2016-2017. Dit zijn:

  • Gezonde samenwerking in de zorg
  • Energiemarkt in transitie
  • De online consument
  • Havens en transport
  • Duidelijke tarieven en voorwaarden
  • Overheid & markt

Energie, zorg, internet: geen consument kan zonder. Dit zijn markten die heel erg in beweging zijn. Daarom hebben wij deze onderwerpen op de ACM Agenda 2016-2017 gezet. Ook zetten wij ons in voor duidelijke tarieven en voorwaarden voor consumenten, of het nu om het kopen van een auto of concertkaartjes gaat. We komen op voor bedrijven die last hebben van oneerlijke concurrentie van overheden of beleid dat de marktwerking verstoort. We willen het bewustzijn van bedrijven over de mededingingsregels vergroten. Havens en transport hebben hierbij onze speciale aandacht vanwege het grote economische belang. Bedrijven die de regels overtreden pakken wij aan. Zo geven wij de komende twee jaar invulling aan onze missie: kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten.

ACM heeft deze onderwerpen gekozen op basis van klachten bij ConsuWijzer, gesprekken met bedrijven en consumentenorganisaties en eigen onderzoek.

Denk mee met ACM

ACM nodigt iedereen uit om mee te denken over de Agenda 2016-2017. Dat kan onder andere via de website denkmee.acm.nl. Heeft u een frisse blik op de oorzaak of oplossing van een consumentenprobleem? Of een belangrijke tip over een mogelijk kartel? Tot 20 februari kunt u uw kennis, ervaring en inzichten rechtstreeks delen met medewerkers van ACM.

Meer over de onderwerpen op de ACM Agenda 2016-2017:

Gezonde samenwerking in de zorg

Ontwikkelingen in de zorg hebben directe en indirecte gevolgen voor patiënten en verzekerden. Vaak is samenwerking tussen zorgaanbieders in het belang van de consument maar soms ook niet. Sommige samenwerkingen leiden tot marktgedrag waar patiënten en verzekerden niet bij gebaat zijn. Zoals het onnodig beperken van de keuze voor een zorgaanbieder en onderlinge prijsafspraken. ACM wil ruimte bieden voor samenwerking in de zorg die in het belang is van de patiënt of verzekerde. Bijvoorbeeld om nieuwe behandelmethoden en innovatieve technologieën te introduceren. Of als de samenwerking de betaalbaarheid van de zorg of de kwaliteit van behandelingen ten goede komt.

Denk mee over gezonde samenwerking in de zorg

Energiemarkt in transitie

Handige apps die een seintje geven als het hard waait en je je wasmachine aan moet zetten. Zelf energie opwekken via zonnepanelen en opslaan in een batterij. Dankzij zulke innovaties hebben consumenten steeds meer controle over de hoogte van hun energierekening. De transitie op de energiemarkt heeft grote gevolgen voor consumenten, maar ook voor energiebedrijven en netbeheerders. ACM houdt toezicht op de energiemarkt in transitie, waarbij betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid centraal staan.

Denk mee over de energiemarkt in transitie

De online consument

Digitalisering biedt kansen voor consumenten en bedrijven; het leidt tot nieuwe producten en diensten. Nu kunnen consumenten bijvoorbeeld hun favoriete serie kijken waar en wanneer ze maar willen. Naast kansen brengt digitalisering ook risico’s met zich mee. Het bundelen van diensten kan leiden tot overstapproblemen. Als je een bundel hebt en ontevreden bent over één dienst, stap je minder snel over. ACM wil dat de consument profiteert van de kansen die digitalisering biedt en daarbij veilig kan internetten. ACM onderzoekt of bedrijven dankzij het gebruik van persoonsgegevens hun machtspositie op internet vergroten, en welke risico’s hieraan kleven. Bijvoorbeeld voor de privacy van de online consument.

Denk mee over de online consument

Havens en transport

De havens van Nederland, zeker die van Rotterdam, zijn belangrijk voor onze economie. Er wordt goed en veel samengewerkt in de havens. Dat moet ook om de goederen snel en efficiënt te verwerken en van A naar B te vervoeren. Maar samenwerking kan ook té ver gaan. Bijvoorbeeld als bedrijven afspraken maken over de prijzen die ze aan klanten berekenen, of als zij samen de markt verdelen. ACM wil dat bedrijven in de havens en in het transport daaromheen eerlijk met elkaar concurreren. Zodat de klant de beste prijs betaalt en de branche blijft innoveren. Vanwege meerdere signalen over de sector en het grote economische belang hebben we de komende tijd extra aandacht voor de havens en de bedrijven daaromheen.

Denk mee over havens en transport

Duidelijke tarieven en voorwaarden

Consumenten hebben steeds meer te kiezen. Maar kunnen zij ook een goede keuze maken? Dat kan alleen als de tarieven en voorwaarden helder zijn. Bij sommige producten blijkt pas tijdens het aankoopproces dat er steeds meer kosten bijkomen. Denk aan servicekosten bij de aankoop van theater- en concertkaartjes. Of de kosten voor het rijklaar maken van een auto. ACM wil dat bedrijven consumenten vóór de koop duidelijk informeren over de prijs en alle bijkomende kosten. En over wat zij wel en niet van het product mogen verwachten. Zo kunnen consumenten een goede afweging maken.

Denk mee over duidelijke tarieven en voorwaarden

Overheid & markt

De Nederlandse overheid is een belangrijke speler in de Nederlandse economie. De overheid maakt wetten en regels, is toezichthouder en aanjager van de economie. Maar de overheid is zelf ook actief als ondernemer, als eigenaar/aandeelhouder van bedrijven en als opdrachtgever. De overheid begeeft zich dus op de markt. Daar moeten voor iedereen de rollen en spelregels duidelijk zijn. ACM houdt toezicht op de overheid als die zich op de markt begeeft. ACM wijst overheden op de effecten van hun beleid op de marktwerking. En ACM beschermt ondernemers tegen oneerlijke concurrentie van overheidsdiensten.

Denk mee over overheid & markt

Wat doet ACM nog meer?

Naast de onderwerpen op de ACM Agenda, doet ACM meer in het belang van bedrijven en consumenten. En natuurlijk zijn er onvoorziene, actuele ontwikkelingen: niet alle problemen van morgen heeft ACM vandaag in het vizier. Bekijk voor het laatste nieuws de website.