Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gemeente Cuijk moet kosten ligplaatsen doorberekenen

ACM stelt vast dat de gemeente Cuijk oneerlijk concurreert door aan de Kraaijenbergse plassen ligplaatsen voor boten gratis aan te bieden. Daarmee overtreedt de gemeente Cuijk de Wet Markt en Overheid. Als de gemeente de ligplaatsen aan de Kraaijenbergse plassen wil blijven aanbieden, dan moeten alle kosten doorberekend worden.

Aan de noordkant van de Kraaijenbergse plassen zijn 35 tot 70 ligplaatsen. Recreatieboten mogen daar maximaal 6 nachten liggen. Een voormalige jachthaveneigenaar aan dezelfde recreatieplassen vindt dat de gemeente Cuijk oneerlijk concurreert door ligplaatsen gratis aan te bieden.

Oordeel ACM: aanbieden gratis ligplaatsen is economische activiteit

ACM stelt vast dat het aanbieden van ligplaatsen aan de Kraaijenbergse plassen een economische activiteit is. Daarom moet de gemeente Cuijk de kosten gaan doorberekenen in  tarieven.

Het aanbieden van de ligplaatsen is volgens ACM geen typische overheidstaak, zoals handhaving van de openbare orde en veiligheid. Uiteraard kan de gemeente Cuijk regels stellen voor het gebruik van de recreatieplassen. Dat betekent niet dat ze de ligplaatsen ook zelf daadwerkelijk moet aanbieden. Immers, ook ondernemers kunnen dat doen. Anita Vegter, bestuurslid van ACM: ‘Er zijn aan dezelfde recreatieplassen ook particuliere jachthavens die ligplaatsen aanbieden. Deze jachthavens bieden weliswaar meer, zoals douches en WIFI, maar de kern is het aanbieden van ligplaatsen. Daarmee mag de overheid niet oneerlijk concurreren.’

Wet Markt en Overheid

De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich daarbij wel aan regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. Zo verplicht de Wet Markt en Overheid gemeenten om alle kosten voor het aanbieden van deze producten of diensten door te berekenen in de tarieven. Deze verplichting geldt niet als de gemeente heeft vastgesteld dat de economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang. Dan is de Wet Markt en Overheid niet meer van toepassing. Ondernemers aan deze recreatieplassen die schade lijden door het gratis aanbieden van ligplaatsen kunnen dit besluit van ACM gebruiken als ze een rechtszaak tegen de gemeente aanspannen.