Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief van Minister Kamp aan ACM van 1 juli 2015 over warmte

De Minister geeft ACM in overweging om, waar mogelijk, vooruitlopend op een vernieuwde Warmtewet, de volgende situaties te gedogen:

  1. situaties waarbij VvE’s niet conform de Warmtewet handelen, en
  2. situaties waarin correctiefactoren worden toegepast.
 

Documenten

Brief van Minister Kamp aan ACM van 1 juli 2015 over warmte (PDF - 2.41 MB)