Kruimelpad

Correspondentie

Brief van Minister Kamp aan ACM van 1 juli 2015 over warmte

01-07-2015

De Minister geeft ACM in overweging om, waar mogelijk, vooruitlopend op een vernieuwde Warmtewet, de volgende situaties te gedogen:

  1. situaties waarbij VvE’s niet conform de Warmtewet handelen, en
  2. situaties waarin correctiefactoren worden toegepast.