Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing kartelverbod Van Ditmar Boekenimport

NMa wijst aanvraag ontheffing individuele verticale prijsbinding Ditmar boekenimport af.

 

Op 31.03.1998 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag van B.V. Van Ditmar Boekenimport (hierna: Van Ditmar) om een ontheffing toe te kennen van het verbod van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet (hierna: Mw) op grond van artikel 17 Mw. Het ontheffingsverzoek heeft betrekking op het door Van Ditmar gehanteerde systeem van individuele verticale prijsbinding.

De d-g NMa is er niet van overtuigd dat aan alle voorwaarden gesteld in artikel 17 Mw wordt voldaan. De aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid Mw wordt afgewezen.

 

Documenten

Besluit ontheffing kartelverbod Van Ditmar Boekenimport (PDF - 109.76 KB)