Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete mededingingsbeperkende gedragingen Sallandse Wegenbouw

De  directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) heeft onderzoek verricht naar overtreding(-en) van artikel 6 Mededingingswet (hierna: Mw) en artikel 81 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna: EG) in de deelsector grond-, wegen- en waterbouw (hierna: GWW). Naar aanleiding van deze onderzoeksactiviteiten, alsmede naar aanleiding van informatie die in het kader van de clementieregeling bij de NMa is ingediend door een aantal ondernemingen, is een rapport als bedoeld in artikel 59 Mw opgesteld (hierna: het Rapport). In het Rapport wordt geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden bestaat dat Sallandse Wegenbouw B.V., werkzaam in de GWW (hierna: de Onderneming), heeft/hebben deelgenomen aan afspraken en gedragingen in de GWW-deelsector in Nederland, in de periode januari 1998 tot en met december 2001, zoals uiteengezet in het Rapport. Bedoelde afspraken en gedragingen vormen een overtreding van artikel 6 Mw en artikel 81 EG.

De d-g NMa legt een boete op van EUR  136.127,00 aan de volgende rechtsperso(o)n(en) en/0f natuurlijke perso(o)n(en): Sallandse Wegenbouw B.V., gevestigd te Haarle

Zie ook:
-
rapport 4155

 

Bijlagen

Boete mededingingsbeperkende gedragingen Sallandse Wegenbouw (PDF - 110.42 KB) Besluit op bezwaar in zaak 4449 (PDF - 89.96 KB) Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet in zaak 4449 (PDF - 57.31 KB) Rapport in zaak 4155 (PDF - 321.44 KB)