Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht uitzendorganisaties en besluit op ontheffing kartelverbod ASV Diensten B.V.

NMa wijst ontheffing samenstel van overeenkomst toe voor 5 jaar en wijst de klachten van uitzendorganisaties met betrekking tot oprichting ASV af.

Op 29 april 1998 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna aangeduid als "de dg-NMa") een verzoek tot ontheffing van het verbod van artikel 6 van de Mededingingswet, voor zo ver dit verbod door de dg-NMa van toepassing zou worden geacht.
Het verzoek heeft betrekking op een samenstel van overeenkomsten waarbij door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (hierna: "Arbeidsvoorziening"), Start Holding B.V. (hierna: "Start") en Vedior Holding Nederland B.V. (hierna: "Vedior") een nieuwe onderneming wordt opgericht, ASV Diensten B.V. (hierna: "ASV").

Op 14 juli 1998 is bij de dg-NMa een klacht ingediend tegen de oprichting van ASV door Unique International N.V., Randstad Holding N.V., Manpower Uitzendorganisatie B.V. en Adecco Nederland B.V. (hierna "de klagers"). Klagers hebben verzocht het ontheffingsverzoek af te wijzen en "op grond van artikel 56 van de Mededingingswet" de overeenkomsten te verbieden. Op diezelfde datum hebben klagers tevens verzocht om een voorlopige last onder dwangsom op basis van artikel 83 van de Mededingingswet omdat zij meenden dat ASV reeds activiteiten ontplooide voorafgaand aan de goedkeuring door de dg-NMa. Na overleg tussen klagers en verzoekster hebben klagers aangegeven dat het verzoek om een voorlopige last onder dwangsom vooralsnog zonder voorwerp kon worden beschouwd en derhalve op dat verzoek niet hoefde te
worden beslist door de dg-NMa.

Op grond van artikel 17 van de Mededingingswet wordt het verzoek om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet toegewezen, voor de duur van vijf jaar, aanvangende op de dag van ondertekening van dit besluit. De door de klagers ingediende klacht met betrekking tot de oprichting van ASV wordt afgewezen.

 

Documenten

Besluit op klacht uitzendorganisaties en besluit op ontheffing kartelverbod ASV Diensten B.V. (PDF - 225.26 KB)