Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing kartelverbod Erasmus Muziekproducties

NMa wijst verzoek Erasmus Muziekproducties ontheffing kartelverbod voor standardovereenkomst af, omdat niet voldaan is aan voorwaarden art. 17 MW.

Op 18 maart 1998 ontving de Nederlandse mededingingsautoriteit ("NMa") een aanvraag van Erasmus Muziekproducties B.V. met het verzoek, op grond van het bepaalde in artikel 17 van de Mededingingswet, ontheffing te verlenen van het kartelverbod zoals neergelegd in artikel 6 van de Mededingingswet voor een standaardovereenkomst tot levering van een de compact disk met kenmerk "WHV 008 Wibi Soerjadi" en onder de titel "Het Vredenburg Concert" (hierna: "cd").

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit is er niet van overtuigd dat aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 17 van de Mededingingswet is voldaan.

Gelet op het bovenstaande wordt de aanvraag om ontheffing van het verbod van artikel 6, eerste lid van de Mededingingswet afgewezen.

 

Documenten

Besluit ontheffing kartelverbod Erasmus Muziekproducties (PDF - 109.16 KB)