Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht diverse klagers vergoeding postbus door PTT post

NMa wijst klachten over vergoeding postbus PTT af, omdat kosten niet als buitensporig hoof aangemerkt kunnen worden. Geen sprake is van misbruik economische machtspositie.

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) heeft een groot aantal klachten ontvangen ter zake van de introductie door PTT Post B.V. (hierna: PTT Post) van een jaarlijkse vergoeding van f 250,- voor een postbus. Klagers verzoeken de d-g NMa te bezien of deze gedraging mogelijk in strijd is met artikel 24 van de Mededingingswet (hierna: Mw).

In het licht van bovenstaande moet worden geconcludeerd dat, gelet op de met het aanbieden van de fysieke postbusdienst gemoeide kosten, de jaarlijkse vergoeding van f. 250,- voor de fysieke postbusdienst niet als buitensporig hoog kan worden aangemerkt. Er is aldus geen sprake van misbruik van een economische machtspositie in de zin van artikel 24 Mw. De klachten moeten om die reden worden afgewezen.

 

Documenten

Besluit op klacht diverse klagers vergoeding postbus door PTT post (PDF - 162.36 KB)