Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht Essers tariefsverhoging NV TeleKabel

NMa wijst klacht de heer Essers over tariefsverhoging NV TeleKabel af, omdat onvoldoende aannemelijk is dat sprake is van misbruik machtspositie. Ook is Essers geen belanghebbende.

Op 3 maart 1998 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: DG-NMa) een brief ontvangen van de heer Essers waarin hij klaagt over een tariefsverhoging van NV TeleKabel van fl. 1,50 voor het ontvangen van radio- en televisieprogramma's via de kabel in de gemeente Nijmegen. Daarenboven heeft hij in latere brieven geklaagd over de tarieven van NV TeleKabel in naburige gemeenten. In de eerste brief formuleert hij de klacht als volgt: "Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de NV TeleKabel met de `nadere overeenkomst tarieven' en de verhoging ten gevolge van verglazing, in strijd handelt met artikel 24 van de Mededingingswet. Hopelijk is het bovenstaande voldoende om een nader onderzoek te doen instellen".

De DG-NMa is tot de conclusie gekomen dat het onvoldoende aannemelijk is dat er in casu sprake is van een inbreuk op artikel 24 Mw. Mede daarom acht de DG-NMa in dit specifieke geval een nader onderzoek niet gerechtvaardigd. Het verzoek van de heer Essers wordt derhalve afgewezen. Bovendien is de DG-NMa tot de conclusie gekomen dat de heer Essers geen belanghebbende is in de zin van de Awb.

 

Documenten

Besluit op klacht Essers tariefsverhoging NV TeleKabel (PDF - 90.29 KB)