Kruimelpad

Besluit op klacht Samson over misbruik machtsposititie Ohra

Klacht van de heer Samsom tegen Ohra ziektekostenverzekeringen is afgewezen, omdat de Mededingingswet ten tijden van gedragingen nog niet in werking was getreden.

Volgens de heer drs. R.J. Samsom ("Samsom") zou Ohra Ziektekostenverzekeringen NV ("Ohra") in strijd met art. 2.1(c) Wet op de Toegang tot ziektekostenverzekeringen ("WTZ"), verzekerden die 65 jaar worden verplichten over te gaan van een particuliere ziektekostenverzekering naar de zogenaamde Standaard Pakket Polis ("SPP"). Door deze overgang verplicht te stellen zou Ohra particulier verzekerden het wettelijk recht op keuze ontnemen en zo misbruik van haar economische machtspositie maken. Ook zou Ohra eerdergenoemde bepaling verkeerd interpreteren door te stellen dat de overgang naar de SPP slechts kan worden gedaan op de 1e dag van de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt terwijl deze bepaling verzekerden 4 maanden de tijd zou geven om zich bij een verzekeraar aan te melden voor een SPP.

De Mededingingswet is pas op 1 januari jl. in werking getreden. Zowel de aanpassing van de polis waarbij de overgang naar de SPP bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd verplicht werd gesteld als de beƫindiging van de ziektekostenverzekering, hebben voor de inwerkingtreding van de Mededingingswet plaatsgevonden. De Mededingingswet is derhalve niet van toepassing op de gewraakte gedraging.