Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ennatuurlijk mag warmte leveren aan verbruikers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een vergunning verleend aan Ennatuurlijk voor de levering van warmte.

De beslistermijn van 8 weken is op 11 februari 2015 verstreken. Het is ACM niet gelukt om binnen deze termijn de toets af te ronden die zij gebruikelijk doet voordat zij een vergunning afgeeft. Door het verstrijken van de termijn is ACM nu wettelijk verplicht om toch de vergunning te verlenen.

 

Documenten

Ennatuurlijk mag warmte leveren aan verbruikers (PDF - 5.3 MB)