Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht Happy Radio en Radio Octaaf tegen A2000 en APR.

NMa acht onvoldoende aanwijzingen dat A2000 misbruikelijk heeft gehandeld tegeover Happy Radio en Radio Octaaf door weigering opname in basispakket.

Op 5 januari 1998, alsmede op 7 januari 1998, heeft de directeurgeneraal
van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: Dg -NMa)
een aanvraag ontvangen van v.o.f. Regio Radio & T.V. Happy Radio
(verder: Happy Radio), respectievelijk de Stichting Radio Octaaf (verder:
Radio Octaaf) tot (oorspronkelijke formulering van Happy Radio) 'het geven
van een bindende aanwijzing ex artikel 82l van de Mediawet aan de
Stichting Algemene Programma Raad (APR) van de regio Amsterdam,
Purmerend en Zaanstad om het radioprogramma van Happy Radio op een
zo kort mogelijke termijn alsnog op te nemen in het basispakket radio in
1998 en zo door te geven via het kabelnet van kabelexploitant A2000'. Het
verzoek van Radio Octaaf is van dezelfde strekking.

Door aanvragers is niet gesteld, noch zijn er gedurende het onderzoek
gegronde aanwijzingen gevonden dat er in casu sprake is of zou kunnen
zijn van zwaarwichtige redenen in de zin van artikel 82k, tweede lid van de
Mediawet en artikel 15, tweede lid, van de hierboven genoemde
verkoopovereenkomst. Voor A2000 zijn er derhalve in casu geen redenen
om af te wijken van het advies van de APR.

Derhalve kan gesteld worden dat er in casu geen gegronde aanwijzingen zijn dat A2000 misbruikelijk heeft gehandeld door Happy Radio en Radio Octaaf de toegang tot de kabel via het basispakket te weigeren.

Nu er geen gegronde aanwijzingen zijn dat A2000 misbruikelijk heeft gehandeld, is het niet nodig een uitspraak te doen over de in casu relevante markt, noch over de vraag of A2000 beschikt over een economische machtspositie op die relevante markt.

 

Documenten

Besluit op klacht Happy Radio en Radio Octaaf tegen A2000 en APR. (PDF - 100.54 KB)