Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht Laddrak erfpachtovereenkomst Bloemenmarkt Gemeente Amsterdam

Het voorwerp van de klacht betreft een assortimentsvoorschrift dat deel uitmaakt van een erfpachtovereenkomst d.d. 15 december 1994, neerslag vindend in een notariële akte van gelijke datum, die klagers bindt aan beklaagde.


Klagers zijn rechthebbenden met betrekking tot een erfpacht op een perceel gedeeltelijk gelegen aan en gedeeltelijk gelegen op de Singel in Amsterdam, gemeenlijk bekend als de "Amsterdamse Bloemenmarkt". Deze erfpacht is door de Gemeente Amsterdam uitgegeven tegen betaling van een jaarlijkse erfpachtcanon en onder bepaalde voorwaarden, waaronder de door klagers bestreden assortimentsbepaling.I

n deze assortimentsbepaling, die is vastgelegd in artikel B.4 van de notariële akte, is het volgende neergelegd:
"Het terrein met kademuur (...) en het onder 2 bedoelde bedrijfsschip of opstal zijn bestemd tot winkelruimte ten behoeve van de verkoop van (droog)bloemen, planten, struiken, bomen en poterie. Uitdrukkelijk is overeengekomen dat maximaal vijftien procent (15%) van het totale bruto bedrijfsvloeroppervlak mag worden aangewend voor verkoopactiviteiten betreffende andere producten dan rechtstreeks met de verkoop van genoemde artikelen te maken hebbende. Echter zal niet toegestaan zijn detailhandel in volledig aan de bloemen- en groenbranche vreemde artikelen". 

Klagers stellen dat zij door dit voorschrift op een onaanvaardbare wijze worden beperkt in hun bedrijfsvoering, nu zij geen omzet kunnen behalen uit de verkoop van branchevreemde goederen. De verkoop van dergelijke branchevreemde goederen zou in commercieel opzicht interessanter zijn dan die van goederen die binnen het assortimentsvoorschrift vallen.

Nu beklaagde in het handhaven van een assortimentsvoorschrift in
de erfpachtovereenkomst die haar bindt aan klager niet gehandeld
heeft als onderneming in de zin van de Mededingingswet, is de
Mededingingswet op deze bepaling niet van toepassing.

 

Documenten

Besluit op klacht Laddrak erfpachtovereenkomst Bloemenmarkt Gemeente Amsterdam (PDF - 74.97 KB)